Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
x
2 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội
x Tải về
3 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x
4 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội
x Tải về
5 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x Tải về
6 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x Tải về
7 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
8 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
9 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
10 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
x Tải về
11 Giải thể công ty TNHH một thành viên
x
12 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
x
13 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
x
14 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
x
15 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
x
16 Thành lập công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập
x
17 Thành lập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
x
18 Giải thể công ty TNHH một thành viên
x
19 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
x Tải về
20 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
x
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.