Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
Tải về
2 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế
x Tải về
3 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
x Tải về
Tải về
4 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức
x Tải về
Tải về
5 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
Tải về
6 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
x Tải về
Tải về
Tải về
7 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
x Tải về
8 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
x Tải về
Tải về
9 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
x Tải về
10 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
11 Đăng ký thành lập công ty hợp danh
x Tải về
Tải về
12 Đăng ký thành lập công ty cổ phần
x Tải về
Tải về
Tải về
13 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
x Tải về
Tải về
14 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
x Tải về
Tải về
15 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
x Tải về
16 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
17 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
18 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
19 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
20 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.