Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
x Tải về
3 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
4 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
5 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
6 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
9 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
10 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
11 Đăng ký khi hợp tác xã chia
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
x Tải về
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
15 Đăng ký thành lập hợp tác xã
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
16 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
Tải về
18 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
19 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
20 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
x Tải về
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.