Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
x
2 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
x Tải về
Tải về
3 Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
x Tải về
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
x
5 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
x
6 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
x
7 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
x
8 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
x
9 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
x Tải về
10 Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
x
11 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội
x Tải về
12 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x
13 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội
x Tải về
14 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x Tải về
15 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x Tải về
16 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
17 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
18 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
19 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
x Tải về
20 Giải thể công ty TNHH một thành viên
x
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.