Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
x
2 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
x
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
x
4 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
x
5 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
x
6 Xóa tên giảng viên về đấu thầu
x
7 Công nhận giảng viên về đấu thầu
x Tải về
Tải về
8 Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
x Tải về
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
x
10 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
x
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
x
12 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư
x
13 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư
x
14 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
x
15 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
x
16 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
x
17 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
x
18 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
x
19 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
x
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
x
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.