Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
English
a A
NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019 – 2025 (30/08/2019-20:21:00 PM) Hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 30/7/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở” (30/08/2019-19:30:00 PM)
Bài tham luận của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” (30/08/2019-19:30:00 PM)
Bài tham luận của Vụ Quản lý các KKT tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” (30/08/2019-19:25:00 PM)
Bài tham luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương gửi đến Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” (30/08/2019-19:21:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>
TIN ẢNH
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.