Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
English
a A
Ngày 03/08/2018-17:06:00 PM
Thứ trưởng Lê Quang Mạnh

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Lê Quang Mạnh

Họ và tên:

Lê Quang Mạnh

Ngày sinh:

14 tháng 4 năm 1974

Quê quán:

Thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

17/10/2001

Ngày chính thức:

17/10/2002

Chức vụ hiện nay:

Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Dự báo kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý, tháng; khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; phát triển bền vững; công tác quy hoạch; tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; tài chính, tiền tệ, giá cả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

- Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Bộ.

- Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

- Ký các Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Đơn vị phụ trách:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tài chính, tiền tệ; Trung tâm Tin học.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

080.42166

E-mail:

lequangmanh@mpi.gov.vn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.