Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019
English
a A
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TDGS_Frontend.Webpart.TraCuuDuAn.TraCuuDA_MPI.TraCuuDA_MPI, TDGS_Frontend, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=42bf6d023a4f6f16 could not be found or it is not registered as safe.
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.