Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
trang chủ

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (06/04/2020-09:35:00 AM) Công văn số 2222/BKHĐT-TH ngày 06/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2020 (27/03/2020-09:14:00 AM)
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 (25/03/2020-17:10:00 PM) Báo cáo số 1814/BKHĐT-VP ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới (20/03/2020-17:40:00 PM) Công văn số 350/TCTK-PPCĐ ngày 18/3/2020 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 03 và Quý I năm 2020 (20/03/2020-16:27:00 PM) Công văn số 1509/BKHĐT-TH ngày 10/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.