Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017
English
a A

Hiểu thế nào là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ? (19/06/2017-08:11:00 AM)
Căn cứ chọn nhà thầu gói chào hàng cạnh tranh (19/06/2017-08:11:00 AM) Công ty của ông Trần Văn Lâm (Hà Nội) tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm văn phòng phẩm, theo hình thức chào hành cạnh tranh rút gọn. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia gặp vướng mắc liên quan đến thời gian thực hiện hợp đồng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đánh giá hồ sơ dự thầu (19/06/2017-08:10:00 AM) Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này.
Tính hợp lệ đối với hồ sơ dự thầu (19/06/2017-08:10:00 AM) Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói (19/06/2017-08:09:00 AM) Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Nếu sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong xử lý, đền bù việc tính sai số lượng, khối lượng công việc.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn