Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019
English
a A
trang chủ

Điều chỉnh thông tin trên hệ thống thuế phù hợp loại hình doanh nghiệp (22/08/2019-15:10:00 PM) Kiến nghị của Công ty TNHH tư vấn Minh Châu Anh (theo Công văn số 6527/VPCP-ĐMDN ngày 23/7/2019 của Văn phòng Chính phủ).
Áp dụng các quy định của Luật đấu thầu (22/08/2019-15:10:00 PM) Kiến nghị của ông Võ Chí Công, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (theo Công văn số 7056/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).
Xác nhận phê duyệt dự án (22/08/2019-15:09:00 PM) Kiến nghị của HTX nông nghiệp công nghệ Cao An Phát (theo Công văn số 6414/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ).
Ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực tế (22/08/2019-15:08:00 PM) Kiến nghị của Công ty TNHH SHINMEI AKAFUJI RICE Việt Nam (theo Công văn số 6537/VPCP-ĐMDN ngày 23/7/2019 của Văn phòng Chính phủ).
Ban hành tiêu chí, định mức quản lý các hàng hóa, sản phẩm (20/08/2019-15:46:00 PM) Kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế: Tỉnh đã công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm theo quy định của Luật quy hoạch. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành sớm ban hành các tiêu chí, định mức quản lý các hàng hóa, sản phẩm để các địa phương có cơ sở quản lý.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.