Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
trang chủ

Việc điều chỉnh khối lượng hợp đồng theo đơn giá cố định (24/03/2020-15:10:00 PM) Theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh chi phí thì các bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.
Đăng tải về đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu (24/03/2020-15:08:00 PM) Theo quy định tại Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu.
Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh (24/03/2020-15:06:00 PM) Câu hỏi của Công ty TNHH THT liên quan đến Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.
Bảo đảm dự thầu (03/03/2020-11:06:00 AM) Câu hỏi từ bạn đọc có địa chỉ email lehoanpct@gmail.com về bảo đảm dự thầu trong HSYC chào hàng cạnh tranh.
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu (03/03/2020-11:06:00 AM) Câu hỏi từ bạn đọc có địa chỉ email vohoanghan@gmail.com về các quy định đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu và không thuộc hành vi bị cấm trong đấu thầu.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.