Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021
English
a A
trang chủ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng (05/02/2021-16:49:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Nghĩa Lê, email: lenghiaktcc1987@gmail.com.
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu (05/02/2021-16:15:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Đặng Hoài Phương, email: danghoaiphuong0609@gmail.com.
Khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP (05/02/2021-16:07:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Lê, email: ledlbrvt@gmail.com.
Lựa chọn nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng (05/02/2021-16:00:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Phạm Thịnh, email: thinh61275@gmail.com.
Hướng dẫn đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (18/01/2021-10:08:00 AM) Việc đánh giá E-HSDT (trong đó có nội dung nhân sự, hợp đồng tương tự) thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.