Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019
English
a A
trang chủ

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) (15/11/2019-19:09:00 PM) (MPI) – Trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư (sửa đổi) sáng ngày 15/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục tiêu, quan điểm tổng quát của Luật đầu tư (sửa đổi) là nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Hoàn thiện về khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt, phổ biến ở khu vực và quốc tế (15/11/2019-11:15:00 AM) (MPI) - Ngày 15/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).
Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (15/11/2019-10:41:00 AM) (MPI) – Ngày 14/11/2019, tại Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống chủ trì Hội nghị.
Các quan điểm và mục tiêu phát triển trong thời kỳ chiến lược 2021 - 2030 (13/11/2019-16:01:00 PM) (MPI) – Ngày 13/11/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo Các quan điểm và mục tiêu phát triển trong thời kỳ chiến lược 2021 - 2030 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Tổ trưởng Tổ Biên tập, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội thảo có đại diện của các đơn vị trực tiếp liên quan đến chủ đề của Hội thảo và đại diện thường trực Tổ Biên tập, thành viên hội đồng lý luận Trung ương, Tổ Biên tập Văn kiện và một số chuyên gia.
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng thành phố Sanjo, Nhật Bản (13/11/2019-15:47:00 PM) (MPI) - Ngày 12/11/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đã làm việc với Thị trưởng thành phố Sanjo, Nhật Bản Isato Kunisada.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.