Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017
English
a A

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định tổ hợp tác (10/08/2017-13:56:00 PM)
Dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (22/06/2017-17:30:00 PM)
Dự thảo (Lần 2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (22/06/2017-17:25:00 PM)
Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (16/06/2017-09:11:00 AM) (MPI) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã chỉnh sửa nội dung Dự thảo phục vụ Hội nghị ngày 16/7/2017 Do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn Dự thảo.
Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (10/05/2017-16:38:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn