Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
English
a A
trang chủ

Nghị định về đăng ký kinh doanh (15/01/2021-15:38:00 PM) (MPI) - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên của năm 2021, có phạm vi tác động lớn, trực tiếp đến toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp.
Hội thảo tham vấn về mô hình cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (14/01/2021-13:46:00 PM) (MPI) - Ngày 14/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức “Hội thảo tham vấn về mô hình cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” để trao đổi về mô hình, kinh nghiệm thực tiễn, cách thức thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo, xử lý rủi ro đối với mô hình cho vay trực tiếp. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen đồng chủ trì Hội thảo.
Thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước (06/01/2021-10:36:00 AM) (MPI) - Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (04/01/2021-17:37:00 PM) (MPI) – Ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (01/01/2021-17:32:00 PM) (MPI) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.