Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
trang chủ

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững (28/02/2020-09:49:00 AM) (MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 (21/02/2020-17:01:00 PM) (MPI) – Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 989/BKHĐT-QLQH hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật quy hoạch.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (20/02/2020-17:54:00 PM) (MPI) – Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.
Họp trực tuyến Nhóm học hỏi lẫn nhau về Báo cáo đánh giá đa chiều (10/02/2020-23:19:00 PM) (MPI) - Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng Báo cáo đánh giá đa chiều (MDR) nhằm góp phần phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030. Để hoàn thiện Dự thảo, ngày 10/02/2020, lần đầu tiên, tại Trung tâm Điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra cuộc họp trực tuyến Nhóm học hỏi lẫn nhau (MLG) giữa đầu cầu Trụ sở OECD tại Pa-ri, Pháp với đầu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan đầu mối phía Việt Nam phối hợp với OECD xây dựng Báo cáo và nhiều thành viên của MLG để góp ý cho dự thảo cuối cùng của Báo cáo MDR. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp phía đầu cầu Việt Nam.
Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung (15/01/2020-15:07:00 PM) (MPI) – Đây là chủ đề của Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2019 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 15/01/2020, tại Hà Nội. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có bài phát biểu tại Lễ công bố.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.