Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019
English
a A
trang chủ

Quyết định giao, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (25/04/2019-15:51:00 PM) Quyết định số 599/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (16/04/2019-16:39:00 PM) Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2019 (26/02/2019-15:59:00 PM) Quyết định số 172/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (21/02/2019-15:05:00 PM) Quyết định số 161/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường năm 2019 (29/12/2018-15:12:00 PM) Quyết định số 2074/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.