Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
trang chủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020 của thành phố Hà Nội (25/03/2020-15:06:00 PM) Báo cáo số 117/BC-CTK ngày 25/3/2020 của Cục Thống kê Hà Nội.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020 thành phố Hà Nội (01/03/2020-10:45:00 AM) Báo cáo số 66/BC-CTK ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Cục Thống kê thành phố Hà Nôi.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 (25/01/2020-14:58:00 PM) Báo cáo số 29/BC-CTK ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội.
Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 thành phố Hà Nội (30/12/2019-14:57:00 PM) Báo cáo số 609/BC-CTK ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2019 thành phố Hà Nội (30/11/2019-14:56:00 PM) Báo cáo số 534/BC-CTK ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.