Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
English
a A
trang chủ

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2019 tỉnh Bạc Liêu (01/03/2019-16:54:00 PM) Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 02/2019 tỉnh Bạc Liêu (30/01/2019-14:12:00 PM) Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2018 và công tác trọng tâm tháng 11/2018 tỉnh Bạc Liêu (06/11/2018-10:03:00 AM) Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã chủ động triển khai thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2018 tỉnh Bạc Liêu (01/10/2018-10:44:00 AM)
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018 tỉnh Bạc Liêu (01/06/2018-08:40:00 AM) Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.