Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
trang chủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Trà Vinh (05/05/2020-15:02:00 PM) Báo cáo số 85/BC-CTK ngày 25/4/2020 của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020 (28/03/2020-15:10:00 PM)
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 tỉnh Trà Vinh (30/01/2020-15:17:00 PM) Báo cáo số 14/BC-CTK ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.
Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 tỉnh Trà Vinh (02/01/2020-15:10:00 PM) Báo cáo số 265/BC-CTK ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 Trà Vinh (03/11/2019-11:25:00 AM) Báo cáo số 201/BC-CTK ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.