Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
English
a A
trang chủ

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Đồng Tháp (26/09/2020-08:25:00 AM) Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Đồng Tháp (10/07/2020-15:43:00 PM) Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo tỉnh Đồng Tháp (26/05/2020-15:19:00 PM) Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng tiếp theo năm 2020 (25/03/2020-14:42:00 PM) Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp (23/03/2020-10:52:00 AM) Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.