Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019
English
a A
trang chủ

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 tỉnh Vĩnh Long (28/03/2019-14:02:00 PM) Báo cáo số 119/BC-CTK ngày 23/3/2019 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng 02 năm 2019 tỉnh Vĩnh Long (23/02/2019-17:07:00 PM) Báo cáo số 75 /BC-CTK ngày 23/02/2019 của Cục thống kê tỉnh Vĩnh Long.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tỉnh Vĩnh Long (23/01/2019-17:02:00 PM) Báo cáo số 33/BC-CTK ngày 23/01/2019 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 tỉnh Vĩnh Long (28/10/2018-10:10:00 AM) Báo cáo số 468/BC-CTK ngày 24/10/2018 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2018 tỉnh Vĩnh Long (14/10/2018-15:32:00 PM) Báo cáo số 266/TC-UBND ngày 9/10/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.