Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019
English
a A
trang chủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2019 tỉnh Đắk Lắk (24/06/2019-11:18:00 AM) Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 tỉnh Đắk Lắk (11/06/2019-11:16:00 AM) Báo cáo số 1314/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Đắk Lắk (14/05/2019-17:14:00 PM) Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I tỉnh Đắk Lắk (09/04/2019-17:21:00 PM) Báo cáo số 720/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tháng 01/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019 tỉnh Đắk Lắk (05/02/2019-16:18:00 PM) Báo cáo số 224/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.