Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019
English
a A

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW, Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (12/11/2019-23:03:00 PM) (MPI) – Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2019 của Đảng Bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 12/11/2019, Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (01/11/2019-15:54:00 PM) (MPI) – Ngày 01/11/2019, Đảng ủy cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân năm 2019 (31/10/2019-17:05:00 PM) (MPI) – Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch công tác của Ban Thanh tra Nhân dân, ngày 31/10/2019, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân năm 2019 với nội dung: Phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thi Ẩm thực MPI lần thứ 3 (18/10/2019-16:47:00 PM) (MPI) - Trong không khí hân hoan, vui mừng chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) trên cả nước, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan, ngày 17/10/2019, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thi Ẩm thực MPI lần thứ 3.
Nâng cao ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ đảng viên trước mỗi bước ngoặt lịch sử (01/10/2019-09:19:00 AM) (MPI) – Cùng với sự phát triển của đất nước, của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước trưởng thành và phát triển. Trong quá trình phát triển đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Luôn tích cực nghiên cứu, học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Trung ương. Bởi vậy, qua các thời kỳ, các giai đoạn phát triển của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.