Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước

Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư

Viện Chiến lược phát triển

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia

Trung tâm Tin học

Báo Đầu tư

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn