Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lê Quang Đạo
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan: 0243.8233.288
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912379559
Email: daolq_dsi@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Phạm Lê Hậu
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan: 0243.8232.929
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904340979
Email: Haupl.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Nguyễn Đức Đoàn
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại cơ quan: 0243.7476.408
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903838396
Email: Doannd.vids@mpi.gov
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Nguyễn Thị Lan Phương
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
Điện thoại cơ quan: 0243.8431.848 - 080
Điện thoại:
Điện thoại di động: 097 239 4300
Email: Phuongnl.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội

Phạm Minh Thảo
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại
Điện thoại cơ quan: 0243.7472.014
Điện thoại:
Điện thoại di động: 098 3618389
Email: Thaopm.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội

Bùi Thị Thường
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại
Điện thoại cơ quan: 0243.7472.014
Điện thoại:
Điện thoại di động: 098 3709383
Email: Thuongbt.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội

Phan Vân Anh
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài vụ
Điện thoại cơ quan: 0243.8230.450
Điện thoại:
Điện thoại di động: 096 845 6858
Email: Anhpv.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội

Nguyễn Nghiêm Minh
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài vụ
Điện thoại cơ quan: 0243.8463.592
Điện thoại:
Điện thoại di động: 091 644 8960
Email: Minhnn.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Huyền
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Trưởng Phòng Nhân sự
Điện thoại cơ quan: 0243.7474.653
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01275395798
Email: Huyennt.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội

Phạm Anh Văn
Đơn vị: Văn phòng
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý xe
Điện thoại cơ quan: 0243.7330171
Điện thoại:
Điện thoại di động: 098 365 5577
Email:
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.