Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Thị Hồng Minh
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044324
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902267469
Email: hongminhtran@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đỗ Đức Huân
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044248
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903409393
Email: doduchuan65@gmail.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Đức Tâm
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044395
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0917626886
Email: nguyenductam@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Bùi Anh Tuấn
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044502
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0985889988
Email: tuanba@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Thị Thúy
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan: 08044141
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983095275
Email: lethuyabr@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Khắc Huy
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Trưởng phòng Giám sát Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh
Điện thoại cơ quan: 08044502
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913005299
Email: nguyenkhachuy@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Việt Anh
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Chính sách và Hợp tác Quốc tế
Điện thoại cơ quan: 08043079
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989389207
Email: vietanhabr@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Quang Huy
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu
Điện thoại cơ quan: 08044722
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983160979
Email: hmpi79@gmail.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Hồng Vân
Đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh
Điện thoại cơ quan: 08043116
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912238285
Email: vanabr@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.