Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Đức Cảnh
Đơn vị: Phòng Thư ký
Chức vụ: Thư ký Bộ trưởng - Hàm Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08043782
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: nguyenduccanh.mpi@gmail.com
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phan Thanh Hà
Đơn vị: Phòng Thư ký
Chức vụ: Thư ký Thứ trưởng - Hàm Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08043981
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: phanthanhha@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Hiên
Đơn vị: Phòng Thư ký
Chức vụ: Thư ký Thứ trưởng - Hàm Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08043782
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: nguyenngochien@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Đức Long
Đơn vị: Phòng Thư ký
Chức vụ: Thư ký Thứ trưởng - Hàm Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08044494
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: nduclong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Minh
Đơn vị: Phòng Thư ký
Chức vụ: Thư ký Thứ trưởng - Hàm Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08044666
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: tminh27@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Đức Trung
Đơn vị: Phòng Thư ký
Chức vụ: Thư ký Thứ trưởng - Hàm Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08044494
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: ductrung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.