Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Trung Nam
Đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.43297
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.525.341
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Mạnh Hùng
Đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.079.462
Email:
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Bùi Thị Thu Hương
Đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44210
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984.222.828
Email:
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phan Thị Thùy Trâm
Đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44211
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904.090.409
Email: phanthithuytram@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.