Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Chí Dũng
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụ: Bộ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08042560
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: nguyenchidzung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Văn Hiếu
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụ: Thứ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043756
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: fa_hieu@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Quang Mạnh
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụ: Thứ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.42166
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: lequangmanh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Đại Thắng
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụ: Thứ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.43769
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: thangvd@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Đức Trung
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụ: Thứ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44686
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: trungnd@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụ: Thứ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044469
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: nguyenvantrung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.