Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tống Quốc Đạt
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan: 0438453027
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0972228686
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Việt Anh
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Bộ - Thư ký Bộ trưởng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936999268
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đặng Quang Tư
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan: 08043168
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912635699
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đoàn Đạt
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại cơ quan: 08043028
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936969611
Email:
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Anh Phương
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912180827
Email: taphuong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Ngọc Bảng
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Bảo vệ
Điện thoại cơ quan: 08044596
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0906230958
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Bùi Kim Cương
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng phòng Văn thư - Lưu trữ
Điện thoại cơ quan: 08043592
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915354888
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Phú Cường
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính
Điện thoại cơ quan: 0438237846
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982123999
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Quốc Hùng
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý xe
Điện thoại cơ quan: 08043777
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936856262
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đào Thị Hồng Liên
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài vụ
Điện thoại cơ quan: 08044461
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936795111
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đinh Thị Thu Thủy
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Lễ tân
Điện thoại cơ quan: 08044476
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912289159
Email: dtthuy@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Hải Yến
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản trị
Điện thoại cơ quan: 080.44974
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913540597
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn phòng 3 - TP.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 08051528
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905080368
Email:
Địa chỉ: Đường Lê Sát, phường Hoa Cường Nam,TP Đà Nẵng

Đào Thị Xuân
Đơn vị: Văn phòng Bộ
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn phòng 2 - TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908667574
Email:
Địa chỉ: 178 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.