Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đỗ Nhất Hoàng
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 08048955
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903408604
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Văn Chung
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44725
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.005.274
Email: vanchung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Bá Cường
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 08048340
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918165859
Email: cuongnb@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Nội
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 024.37343765
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.012.014
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Thanh Bình
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.058.420
Email: binhmpi@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Vũ Hải
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
Điện thoại cơ quan: 024.37473660
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.435.251
Email: phamvuhai@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Trần Thảo Hạnh
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến đấu tư
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904.321.716
Email: tranthaohanh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Mạnh Hùng
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0965.620.613
Email: hungpm@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đỗ Văn Sử
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.210.370
Email: dovansu@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Thị Hải Vân
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp và Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.503.236
Email: vanlh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trịnh Minh Vân
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung
Điện thoại cơ quan: 0236.3797738
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914.014.191
Email:
Địa chỉ: Số 103 Lê Sát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Lê Thị Nguyệt Ánh
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989.191.975
Email: anhln@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Văn Ba
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0167.919.0650
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Việt Cường
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0987.813.821
Email: cuongnv@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Xuân Đặng
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam
Điện thoại cơ quan: 028.39303145
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.012.866
Email:
Địa chỉ: 178 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Nguyên Dũng
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0962.877.586
Email: nguyendung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Hải Hà
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.488.589
Email: vuhaiha@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Thị Huế
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc
Điện thoại cơ quan: 024.37473143
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902.336.868
Email:
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Huy
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đinh Đức Mạnh
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư ra nước ngoài
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986.094.444
Email: dinhducmanh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đỗ Quỳnh Nga
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc
Điện thoại cơ quan: 024.38342166
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.320.347
Email:
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Đoàn Thanh Nghị
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư ra nước ngoài
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0917.899.668
Email: nghifia@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đỗ Cao Nguyên
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.531.305
Email: nguyendc@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Thái Thu Phương
Đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989.583.566
Email: phuongfia@gmail.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.