Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mai Ngọc Bích
Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn
Chức vụ: Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy CQ
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914939669
Email: maibich72mpi@yahoo.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Thành Quân
Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn
Chức vụ: Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn CQ
Điện thoại cơ quan: 08043053
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913585232
Email: thanhquanmpi@gmail.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đào Thị Thu Hiền
Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn
Chức vụ: Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan
Điện thoại cơ quan: 080.44544
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0972883980
Email: hiendao@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn
Chức vụ: Trưởng Phòng
Điện thoại cơ quan: 080.44544
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912876037
Email: honghanh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Thị Xuân Hạnh
Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn
Chức vụ: Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ
Điện thoại cơ quan: 080.43903
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983231868
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.