Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vũ Quang Các
Đơn vị: Vụ Quản lý quy hoạch
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043515
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913253051
Email: cacvq@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Văn Thụy
Đơn vị: Vụ Quản lý quy hoạch
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043274
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0975059888
Email: lethuympi@gmail.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đinh Thanh Tâm
Đơn vị: Vụ Quản lý quy hoạch
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08045190
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988082370
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ngô Công Thành
Đơn vị: Vụ Quản lý quy hoạch
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044142
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903215688
Email: thanhnc@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.