Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đặng Hữu Thành
Đơn vị: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn, an ninh thông tin mạng
Chức vụ: Trưởng Phòng
Điện thoại cơ quan: 08044103
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0975425007
Email: thanhdh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Mầu Văn Sơn
Đơn vị: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn, an ninh thông tin mạng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 08044103
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904461471
Email: sonmv@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.