Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Thanh Dương
Đơn vị: Vụ Kinh tế nông nghiệp
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044408
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912532516
Email: nguyenthanhduong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Anh Dũng
Đơn vị: Vụ Kinh tế nông nghiệp
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đinh Ngọc Minh
Đơn vị: Vụ Kinh tế nông nghiệp
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043128
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983380729
Email: ngocminhmpi@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Văn Minh
Đơn vị: Vụ Kinh tế nông nghiệp
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Địa chỉ:
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.