Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Hoàng Hải
Đơn vị: Vụ Kinh tế dịch vụ
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043821
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936029999
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Quốc Anh
Đơn vị: Vụ Kinh tế dịch vụ
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044444
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913230104
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hồ Phương Chi
Đơn vị: Vụ Kinh tế dịch vụ
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043082
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912830088
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đào Thanh Hương
Đơn vị: Vụ Kinh tế dịch vụ
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44934
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email: daothanhhuong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.