Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Đức Toàn
Đơn vị: Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44486
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913003078
Email: toanvukcht@yahoo.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lương Thị Hồng Hạnh
Đơn vị: Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44414
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988050673
Email: luonghanh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trịnh Đức Trọng
Đơn vị: Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44780
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0981818666
Email: ductrong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.