Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Như Triển
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0283.9305901 (118)
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913732315
Email: Triennn.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thì Nhậm, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Trương Vũ Thanh
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0283.9303409 (115)
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903524178
Email: Vutt.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thì Nhậm, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Bùi Duy Hoàng
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0283.9304852 (112)
Điện thoại:
Điện thoại di động: 093 3192267
Email: Hoangbd.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thị Nhậm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Hằng
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Phó phòng Đông Nam Bộ
Điện thoại cơ quan: 0283.9304120 (112)
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988868775
Email: Hangtrant1508@Gmail.com
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thị Nhậm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đỗ Trường Sơn
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Đồng bằng sông Cửu Long
Điện thoại cơ quan: 0283.9304120 (109)
Điện thoại:
Điện thoại di động: 093 815 3338
Email: Sonndt.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thị Nhậm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Cẩm Linh
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Điện thoại cơ quan: 0283.9304120 (113)
Điện thoại:
Điện thoại di động: 090 890 8539
Email: Linhtc.vids@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thị Nhậm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thanh Tài
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0916610949
Email: Tranthanhtai69@yahoo.com
Địa chỉ: Số 33 Ngô Thị Nhậm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.