Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Duy Trinh
Đơn vị: Ban Đầu tư
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại cơ quan: 024.38450537.340
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.316404
Email: duytrinh@vir.com.vn
Địa chỉ: Số 47 Quan Thánh, Hà Nội

Trần Thị Tuyết Ánh
Đơn vị: Ban Đầu tư
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại cơ quan: 024.38450537.344
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.533446
Email: tuyetanh@vir.com.vn
Địa chỉ: Số 47 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Tô Ngọc Doanh
Đơn vị: Ban Đầu tư
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại cơ quan: 024.38450537.341
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.225371
Email: ngocdoanh@vir.com.vn
Địa chỉ: Số 47 Quan Thánh, Hà Nội

Phùng Huy Hào
Đơn vị: Ban Đầu tư
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988.271919
Email: huyhaodautu@gmail.com
Địa chỉ: 47 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Võ Thị Thanh Hương
Đơn vị: Ban Đầu tư
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại cơ quan: 024.38450537.343
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.227781
Email: huongvtt@vir.com.vn
Địa chỉ: 47 Quán Thánh, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.