Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Như Sơn
Đơn vị: Lãnh đạo Trung tâm Tin học
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 08044119
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913382138
Email: nhuson@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Liên Hương
Đơn vị: Lãnh đạo Trung tâm Tin học
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 08044589
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979881979
Email: lienhuong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Thuận
Đơn vị: Lãnh đạo Trung tâm Tin học
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 08044758
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983957483
Email: thuannt@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.