Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Đăng Trương
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.43266
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902.288.088
Email: ndtruong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44468
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904.582.856
Email: hangntt@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Quỳnh Lê
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44742
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919.416.636
Email: vuquynhle@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Anh Tuấn
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.43171
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989.190.468
Email: anhtuan_nkn@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hoàng Cương
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Trưởng phòng Chính sách đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 080.44740
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0911.118.088
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Văn Trọng Duẩn
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại cơ quan: 024.37957302
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982.791.661
Email: trongduan@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Việt Dũng
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Chánh Văn phòng đối tác công tư (PPP)
Điện thoại cơ quan: 080.44681
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989.006.688
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Thy Hùng
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
Điện thoại cơ quan: 080.44991
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915.022.756
Email: hungpt@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đỗ Xuân Khánh
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Tổng Biên tập Báo Đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 024.37688282
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.049.412
Email: khanhdx@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Nguyễn Thị Diệu Phương
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.020.620
Email: dieuphuong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Trần Đăng Quang
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Trưởng phòng Đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 080.44739
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983.585.668
Email: dangquang@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hà
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng đối tác công tư (PPP)
Điện thoại cơ quan: 080.43650
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0985.989.788
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Hạnh
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại cơ quan: 080.43707
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904.252.483
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ngô Chi Linh
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chính sách đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 080.44782
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.210.960
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hà Văn Thắng
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 080.44933
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918.821.598
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Ngọc Thanh
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Tổng Biên tập Báo Đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 024.37688585
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.046.880
Email: thanhpn@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Trần Phan Thảo
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại cơ quan: 080.44241
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0942.772.882
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Dương Thị Minh Thư
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Tổng Biên tập Báo Đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 024.3768.8181
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0987.759.568
Email: minhthu@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Đặng Thị Thanh Trầm
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Hợp tác quốc tế
Điện thoại cơ quan: 080.44239
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Minh Yến
Đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu
Điện thoại cơ quan: 043.7957303
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.301.976
Email: phamminhyen@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.