Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lưu Quang Khánh
Đơn vị: Vụ Kinh tế đối ngoại
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.43524
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.293889
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cao Mạnh Cường
Đơn vị: Vụ Kinh tế đối ngoại
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.43016
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.264747
Email: cuongcm@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Minh Điển
Đơn vị: Vụ Kinh tế đối ngoại
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44105
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.075275
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Yến Hải
Đơn vị: Vụ Kinh tế đối ngoại
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 024.38237950
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.220779
Email: yenhai_nguyen@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Phương
Đơn vị: Vụ Kinh tế đối ngoại
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080.44402
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.518750
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Nhật Thành
Đơn vị: Vụ Kinh tế đối ngoại
Chức vụ: Chuyên trách Thư ký Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào
Điện thoại cơ quan: 080.43818
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904567888
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.