Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đào Kim Long
Đơn vị: Vụ Quốc phòng, an ninh
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044412
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913232902
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Trọng Căn
Đơn vị: Vụ Quốc phòng, an ninh
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043798
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983305809
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hoàng Tiến Công
Đơn vị: Vụ Quốc phòng, an ninh
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044122
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903440108
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Hồng Kỳ
Đơn vị: Vụ Quốc phòng, an ninh
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044155
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989006169
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Minh Quang
Đơn vị: Vụ Quốc phòng, an ninh
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 080443798
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918946868
Email:
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trần Văn Thắng
Đơn vị: Vụ Quốc phòng, an ninh
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044123
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913580093
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.