Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Hào Hùng
Đơn vị: Vụ Pháp chế
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044146
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903446346
Email: tranhaohung.mpi@gmail.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hoàng Mạnh Phương
Đơn vị: Vụ Pháp chế
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044147
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0934627425
Email: hoangmanhphuong2003@yahoo.com
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Thị Châu Quỳnh
Đơn vị: Vụ Pháp chế
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044515
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983217001
Email: quynhvc@gmail.com
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Quách Ngọc Tuấn
Đơn vị: Vụ Pháp chế
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044520
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912150777
Email: quachngoctuan@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.