Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phạm Hoàng Mai
Đơn vị: Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044432
Điện thoại: 35725875
Điện thoại di động: 0913528119
Email: hmaipham@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Lan Hương
Đơn vị: Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044458
Điện thoại: 37628123
Điện thoại di động: 0904302865
Email: huongumq@yahoo.com
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Tuấn Anh
Đơn vị: Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044458
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983987600
Email: tuan-anh@fpt.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.