Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Quốc Phương
Đơn vị: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0977575968
Email: tranquocphuong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Thành Long
Đơn vị: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044330
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0975943781
Email: longvx@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cao Thị Minh Nghĩa
Đơn vị: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044393
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0977500373
Email: nghiactm@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đinh Lâm Tấn
Đơn vị: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043396
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912009293
Email: lamtanvth@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.