Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lương Văn Kết
Đơn vị: Vụ Kinh tế công nghiệp
Chức vụ: Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044418
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913555820
Email: luongvanket@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Văn Ngọt
Đơn vị: Vụ Kinh tế công nghiệp
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044442
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913208975
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Trần Đông Phong
Đơn vị: Vụ Kinh tế công nghiệp
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08043112
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0985826069
Email: trandongphong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Thủy Trung
Đơn vị: Vụ Kinh tế công nghiệp
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại cơ quan: 08044982
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903293719
Email: lethuytrung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.