Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Kỳ Sơn
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 080.44435
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.547.104
Email:
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lê Quốc Đạt
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 080.43576
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.362.243
Email: quocdat@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Văn Dũng
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 080.44189
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.430.299
Email: vandung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Vũ Xuân Thành
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 080.44187
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986.195.323
Email: thanhminh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hoàng Văn Hà
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra 1
Điện thoại cơ quan: 024.38431872
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989.131.325
Email: hahv@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phan Văn Kiên
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra 3
Điện thoại cơ quan: 080.44438
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982.219.138
Email: phankien@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Oanh
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra 4
Điện thoại cơ quan: 080.43308
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.168.384
Email: ngthioanh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Hồng Phong
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra 2
Điện thoại cơ quan: 080.43424
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.211.417
Email: hongphong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Hồng Tuyên
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp
Điện thoại cơ quan: 080.42800
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902.233.959
Email: hongtuyen@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đỗ Sơn Đông
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 2
Điện thoại cơ quan: 080.43010
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903.218.160
Email: sondong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Đức Dũng
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 3
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982.527.766
Email: ducdung@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Huyền
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Điện thoại cơ quan: 080.44104
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0917.267.574
Email: huyent.tra@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Lâm
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Điện thoại cơ quan: 080.42800
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913.572.424
Email: lamttr@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Chu Tuấn Long
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 1
Điện thoại cơ quan: 024.38431872
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986.993.275
Email: tuanlong@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hoàng Thị Nguyệt
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 4
Điện thoại cơ quan: 080.42531
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982.081.387
Email: nguyetht@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Thanh
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 2
Điện thoại cơ quan: 080.43010
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.516.777
Email: thanhttr@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Nguyễn Huy Tịnh
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 4
Điện thoại cơ quan: 080.43010
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0965.158.998
Email: nguyenhuytinh@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phạm Ngọc Tuân
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 3
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912.239.398
Email: phamngoctuan@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cao Chí Tuấn
Đơn vị: Thanh tra Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra 1
Điện thoại cơ quan: 024.38431872
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918.136.689
Email: tuancaochi@mpi.gov.vn
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.