Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2017
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 7/2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 11.677
 • Tổng số vốn đăng ký: 94.543 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 93.449
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 2.170
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.887
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 3.810
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.165

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 7/2017

 • Tổng vốn thực hiện: 1330 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1089,08 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 734,778 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 879.106 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 195 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 128 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 445 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12236 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12009 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10763 triệu USD  

Quảng Ninh quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2017
(14/08/2017-15:47:00 PM)
(MPI) – Đánh giá về khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2018 với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 11/8/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Minh khẳng định, Quảng Ninh quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2017.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn