Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 3/2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 8.082
 • Tổng số vốn đăng ký: 81.156 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 68.979
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 1.801
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.137
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 2.446
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 792

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 3/2018

 • Tổng vốn thực hiện: 2180 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 730,374 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1089,603 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 636.707 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 207 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 66 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 412 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 15380 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 15266 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 12548 triệu USD  

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.