Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2018
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 1/2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.839
 • Tổng số vốn đăng ký: 98.272 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 85.289
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 4.587
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 8.622
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 4.678
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.554

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 1/2018

 • Tổng vốn thực hiện: 1050 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 442,588 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 456,778 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 356.036 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 166 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 61 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 415 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 13591 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13400 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 7800 triệu USD  

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI Tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực
(08/02/2018-21:43:00 PM)
(MPI) - Theo Dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như tiếp tục thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.