Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 5/2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.954
 • Tổng số vốn đăng ký: 119.243 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 97.767
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 1.913
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.577
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 3.755
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 628

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 5/2017

 • Tổng vốn thực hiện: 1350 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 713,719 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 381,779 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 436.804 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 205 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 92 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 374 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 13191 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13035 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11293 triệu USD  

Doanh nghiệp nước ngoài lạc quan về tương lai của Việt Nam
(17/06/2017-17:10:00 PM)
(MPI) – Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2017 diễn ra sáng ngày 16/6/2017, các đại biểu đã được nghe hiệp hội doanh nghiệp các nước trình bày những kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường liên kết khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực đầu tư trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn