Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2017
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 5/2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.954
 • Tổng số vốn đăng ký: 119.243 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 97.767
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 1.913
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.577
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 3.755
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 628

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 5/2017

 • Tổng vốn thực hiện: 1350 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 713,719 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 381,779 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 436.804 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 205 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 92 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 374 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 13191 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13035 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11293 triệu USD  

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế
(29/05/2017-15:14:00 PM)
(MPI) - Đề án Phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ sản xuất trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo với mục tiêu đưa ra các giải pháp chính sách nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của khu vực kinh tế tư nhân và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm cho khu vực kinh tế tư nhân chưa phát triển đúng với tiềm năng vốn có và đảm đương được vai trò như kỳ vọng.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn