Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2016

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

 
Danh mục thông tin liên hệ
 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 6/2016

 • Tổng số DN thành lập mới: 9.761
 • Tổng số vốn đăng ký: 78.299 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 113.156
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 1.903
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.621
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 3.744
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 864

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 6/2016

 • Tổng vốn thực hiện: 1450 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: -69,931 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1195,651 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 238 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 110 lượt dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 10302 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 10054 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 8141 triệu USD  

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn