Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 

Tình hình báo cáo tổng hợp thực hiện, giải ngân
Tỷ lệ giải ngân của cả nước: 10,47% (tính trên các cơ quan đã báo cáo). Có 6/126 cơ quan đã báo cáo trên https://dautucong.mpi.gov.vn
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân cao
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp
STTTên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
1 Hà Giang 31,06
2 Bộ Khoa học và Công nghệ 15,64
3 Tây Ninh 7,46
4 Bộ Nội vụ 6,21
5 Đắk Lắk 4,54
6 Đài Truyền hình Việt Nam 0,00
STTTên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
1 Đài Truyền hình Việt Nam 0,00
2 Đắk Lắk 4,54
3 Bộ Nội vụ 6,21
4 Tây Ninh 7,46
5 Bộ Khoa học và Công nghệ 15,64
6 Hà Giang 31,06
(1) Số liệu giải ngân theo báo cáo của các Bộ, ngành trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(2) Nguồn vốn tính tỷ lệ giải ngân là nguồn đầu tư công (bao gồm NSTW, TPCP, ODA, NSĐP, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước)

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 12/2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.027
 • Tổng số vốn đăng ký: 243.729 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 89.968
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.394
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.895
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 7.649
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.453

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
12 THÁNG NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 19100 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 17976,17 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7596,655 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 9892.729 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3046 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1169 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 6496 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 175523 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 173249 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 142707 triệu USD  

Thành phố Hồ Chí Minh: FDI đóng vai trò là nguồn động lực chính thúc đẩy phát triển-xã hội
(21/02/2019-17:03:00 PM)
(MPI) - Trình bày tham luận tại Hội nghị tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài (FDI) trong bối cảnh mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 14/02/2019, tại Bình Dương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho rằng, nguồn vốn FDI đóng vai trò như một trong những nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển cả về kinh tế lẫn xã hội của Thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp nguồn vốn quan trọng phát triển các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu
 •  

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.