Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
Bạn cần cài Flash Player để xem Clip này.
 
Danh mục tài liệu
 

 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 5/2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.954
 • Tổng số vốn đăng ký: 119.243 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 97.767
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 1.913
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.577
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 3.755
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 628

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 4/2017

 • Tổng vốn thực hiện: 1180 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1964,402 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 421,145 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 502.357 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 241 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 122 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 610 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12651 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12372 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11064 triệu USD  

Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
(24/05/2017-14:27:00 PM)
(MPI) – Sáng 22/5/2017, tại phiên Khai mạc, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trình bày một số nội dung chủ yếu về đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017 và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành trong những tháng tiếp theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội thông qua. Trong đó, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một nhiệm vụ trọng tâm.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn