Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017
English
a A

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
 
Danh mục thông tin liên hệ
 

 

 

 


Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 11/2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.920
 • Tổng số vốn đăng ký: 109.899 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 88.595
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 1.338
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 1.567
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 3.747
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.020

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
THÁNG 11/2017

 • Tổng vốn thực hiện: 1800 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 3496,87 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 726,88 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 624.501 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 223 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 99 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 379 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 15166 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 14938 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 6643 triệu USD  

Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững
(13/12/2017-13:13:00 PM)
(MPI) – Ngày 13/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 với chủ đề: Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững. Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề “Tăng trưởng năng suất: Xu thế toàn cầu và thách thức tại Việt Nam” và “Giải phóng năng suất vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.
Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững
(13/12/2017-13:13:00 PM)
(MPI) – Ngày 13/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 với chủ đề: Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững. Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề “Tăng trưởng năng suất: Xu thế toàn cầu và thách thức tại Việt Nam” và “Giải phóng năng suất vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

 • Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
 • Vietnam Climate Finance Options
 • Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
 • Dự án
 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật
 • Diễn đàn Việt Pháp
 • Khu công nghiệp Việt Nam
 • Hợp tác phát triển
 • Dự án Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
 • Chương trình quản lý tổng thể phát triển nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn