Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020
English
a A


 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN GÓP Ý - HIẾN KẾ PHẢN ÁNH - KIẾN NGHỊ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 12/2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 11.418
 • Tổng số vốn đăng ký: 155.819 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 117.314
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.466
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.050
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 6.504
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.868

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
12 THÁNG NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 20380 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 16745,6 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 5802,028 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 13424.44 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3883 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1381 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 9715 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 181352 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 179327 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 145495 triệu USD  

Chuyển đổi kinh tế và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
(16/01/2020-15:13:00 PM)
(MPI) - Ngày 16/01/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione đồng chủ trì Hội thảo tham vấn các Đối tác phát triển về Chương trình Tài trợ chính sách phát triển hỗ trợ chuyển đổi Kinh tế và Tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong DPO).
Lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020
(07/01/2020-08:08:00 AM)
(MPI) - Trong một phần tư thế kỷ gắn bó với ASEAN, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm và để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Năm 2020, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm những trọng trách lớn ở cả tầm khu vực và quốc tế, trong đó nổi bật là vai trò Chủ tịch ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam đóng góp thực chất và nhiều hơn nữa vào phát triển Cộng đồng ASEAN hài hòa, tự cường, sáng tạo, gắn kết, bản sắc, trách nhiệm và có khả năng thích ứng cao.
Tình hình báo cáo tổng hợp thực hiện, giải ngân
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân cao
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp
STTTên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
STTTên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
(1) Số liệu giải ngân theo báo cáo của các Bộ, ngành trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(2) Nguồn vốn tính tỷ lệ giải ngân là nguồn đầu tư công (bao gồm NSTW, TPCP, ODA, NSĐP, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước)
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.