Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019
English
a A
Ngày 01/01/2012-09:00:00 AM
Lời giới thiệu của Diễn đàn

Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt-Pháp chính thức được thành lập nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 05 năm 2000. Việc ký hiệp định liên chính phủ vào tháng 10 năm 2002 nhân chuyến thăm Pháp cấp nhà nước của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức hoá giai đoạn hai của Diễn đàn.

I. Đối thoại về các chính sách phát triển

Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt-Pháp do Ông Đỗ Quốc Sam, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ông Jean-Michel Sévérino, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp AFD làm đồng Chủ tịch và sau này là Ông Pierre-Yves Cossé, Tổng thanh tra Tài chính, nguyên Chủ tịch Tổng Uỷ ban Kế hoạch và Ông Đỗ Quốc Sam làm đồng Chủ tịch. Cơ quan ADETEF (thuộc Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp) và Viện Chiến lược Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) chịu trách nhiệm điều phối và tổ chức Diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt-Pháp là một diễn đàn đối thoại và trao đổi nhằm thúc đẩy những suy nghĩ và thảo luận về những chủ trương chính sách kinh tế và phát triển. Các kết luận về chính sách công được đề xuất trong các cuộc thảo luận sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các chủ đề đã được thảo luận tại các khoá họp của Diễn đàn: Hội nhập kinh tế và Bản sắc dân tộc (khoá họp lần 1), Phát triển nông thôn và Các chính sách nông nghiệp (khoá họp lần 2), Hiện đại hoá khu vực sản xuất và Thúc đẩy đổi mới công nghệ ở Việt Nam (khoá họp lần3).

Khoá họp lần 4 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến 11 tháng 09 năm 2003 với chủ đề "Vì một sự tăng trưởng và một xã hội công bằng". Ngày đầu tiên dành để thảo luận về các điều kiện đảm bảo một sự tăng trưởng cân bằng và đặc biệt đến nhấn mạnh vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng nhằm giảm bất bình đẳng, thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng. Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chính sách xã hội cho một xã hội công bằng và quan tâm đặc biệt đến nguồn lực tài chính cho việc thực hiện các chính sách, các hệ thống bảo trợ xã hội và những thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Diễn đàn lần này đặc biệt quan tâm đến những giải pháp phát triển hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân của Việt Nam.

II. Các hoạt động khác

Diễn đàn là nơi giao lưu và đối thoại của khoảng 50 các quan chức cấp cao của hai nước, các đại diện của giới chính, của các cơ quan hành chính cấp cao, các doanh nghiệp, các trường đại học tại các phiên họp toàn thể hàng năm diễn ra trong 2 ngày. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia Pháp và Việt Nam thông qua các công trình nghiên cứu chuyên đề. Việc xuất bản bằng tiếng Việt các tài liệu tham khảo, các công trình nghiên cứu của các chuyên gia Pháp sẽ là nguồn thông tin và kiến thức cho các đối tác của chúng tôi. Vượt ra ngoài khuôn khổ đối thoại, Diễn đàn còn tham gia khuyến khích đổi mới, phổ biến kinh nghiệm và tri thức.

  • Nghiên cứu chuyên đề

Các cuộc thảo luận tại mỗi khoá họp đều dựa trên cơ sở các công trình nghiên cứu của các chuyên gia Việt Nam và Pháp . Từ các nghiên cứu lý thuyết, các cuộc thảo luận, các chuyến thăm thực địa, các chuyên gia sẽ phân tích những thách thức của quá trình chuyển đổi, từ đó đưa ra các đề xuất về chính sách công. Hai công trình nghiên cứu đã được thực hiện trong khuôn khổ của khoá họp lần thứ tư của Diễn đàn: "Tiếp cận các dịch vụ y tế và bảo đảm tài chính cho mạng lưới y tế ở Việt Nam" của Ông Michel GRIGNON, Cán bộ nghiên cứu tại CREDES và Ông Phạm Huy Dũng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế- Bộ Y tế và "Bài toán công bằng và hiệu quả trong vấn đề tài chính ở các bệnh viện tư Việt Nam hiện nay" của Ông Trịnh Hoà Bình và các cộng sự tại Viện Xã hội học-Trung tâm Khoa học, Xã hội và Nhân văn Quốc gia".

  • Các cuộc hội thảo

Các cuộc hội thảo cấp cao được tổ chức bên lề các phiên họp toàn thể với sự tham gia của các viện và trung tâm nghiên cứu. Các chủ đề như Toàn cầu hoà và Vai trò của nhà nước, Tự do hoá và An ninh tài chính, Viễn cảnh hội nhập Châu á-Thái Bình Dương và Những thách thức của nền kinh tế mới là những chủ đề đã được thảo luận và sẽ tiếp tục làm cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo.

  • Ấn phẩm

Trong số các tài liệu tham khảo đã được xuất bản, có thể nêu ra ở đây cuốn RAMSES Thế giới toàn cảnh 2001 và 2003, các Báo cáo của Hội đồng Phân tích Kinh tế và các Báo cáo của Tổng Uỷ ban Kế hoạch. Hai cuốn sách với tiêu đề "Giảm bất bình đẳng và đấu tranh chống đói nghèo" và "Các chính sách xã hội và quá trình toàn cầu hoá" cũng đã được biên soạn và xuất bản trong khuôn khổ của Khoá họp lần thứ tư Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt Pháp.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.