Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020
English
a A

Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (14/10/2019-10:28:00 AM) (MPI) – Đây là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ngày 14/10/2019, tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (09/10/2019-14:53:00 PM) (MPI) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 về ban hành Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 7938/VPCP-NN ngày 04/9/2019 về tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng chủ trì và tổ chức Diễn đàn. Để thông tin với các cơ quan báo chí về các sự kiện quan trọng này, ngày 09/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo về Hội nghị và Diễn đàn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống chủ trì họp báo.
Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (29/07/2019-14:56:00 PM) (MPI) - Để đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT) sau 15 năm thực hiện số Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 phê duyệt Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển KTTT, hợp tác xã (HTX) xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của cả nước.
Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước (26/07/2019-15:02:00 PM) (MPI) - Ngày 26/7/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, các hợp tác xã (HTX) để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp (20/07/2019-21:14:00 PM) (MPI) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra ngày 20/7/2019, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho rằng, Nghị quyết số 13-NQ/TW ra đời, đánh dấu bước tiến mới quan trọng về tư duy và chủ trương phát triển KTTT ở nước ta, chỉ rõ mục tiêu đưa KTTT thoát khỏi tình trạng yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.