Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
English
a A

Vai trò của hợp tác xã trong thực hiện kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (12/11/2020-15:51:00 PM) (MPI) - Ngày 12/11/2020 đã diễn ra Hội thảo Vai trò của Hợp tác xã trong thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống tham dự Hội thảo.
Hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 (10/11/2020-16:19:00 PM) (MPI) – Ngày 10/11/2020, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam (VCED) của tổ chức SOCODEVI, Canada và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược.
Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới (29/10/2020-13:44:00 PM) (MPI) – Ngày 29/10/2020, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.
Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (28/09/2020-15:51:00 PM) (MPI) – Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững (11/08/2020-09:25:00 AM) (MPI) – Ngày 06/8/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.