Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
English
a A

Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (01/12/2019-09:23:00 AM) Báo cáo số 8980/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 (29/11/2019-17:13:00 PM) Báo cáo số 188/BC-TCTK ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Thống kê.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019 (29/10/2019-09:27:00 AM) Báo cáo số 165/BC-TCTK ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 (28/09/2019-10:18:00 AM) Báo cáo số 150/BC-TCTK ngày 27/9/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 (29/08/2019-17:04:00 PM) Báo cáo số 131/BC-TCTK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.