Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020 (27/03/2020-17:34:00 PM) Báo cáo số 47/BC-TCTK ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020 (02/03/2020-14:56:00 PM) Báo cáo số 1289/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 (29/02/2020-13:44:00 PM) Báo cáo số 30/BC-TCTK ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh corona đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam (13/02/2020-08:25:00 AM) Tài liệu phục vụ Họp thường trực Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2020.
Báo cáo đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với kinh tế-xã hội Việt Nam (11/02/2020-17:50:00 PM) Báo cáo số 628/BC-BKHĐT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.