Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2020 (30/06/2020-16:01:00 PM) Báo cáo số 4176/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2020.
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2020 (30/06/2020-15:58:00 PM) Báo cáo số 4177/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2020.
Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2020 (29/06/2020-17:09:00 PM) Báo cáo số 109/BC-TCTK ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020 (02/06/2020-08:52:00 AM) Báo cáo số 3545/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 (29/05/2020-14:29:00 PM) Báo cáo số 90/BC-TCTK ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.