Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 (28/09/2019-10:18:00 AM) Báo cáo số 150/BC-TCTK ngày 27/9/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 (29/08/2019-17:04:00 PM) Báo cáo số 131/BC-TCTK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019 (29/07/2019-10:37:00 AM) Báo cáo số 113/BC-TCTK ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Thống kê.
Báo cáo kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2019 (29/06/2019-10:48:00 AM) Báo cáo số 99/BC-TCTK ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục Thống kê.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 (29/05/2019-16:40:00 PM) Báo cáo số 83/BC-TCTK ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục Thống kê.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.