Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020
English
a A

Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (04/09/2020-09:00:00 AM) Báo cáo số 5738/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020 (29/08/2020-14:49:00 PM) Báo cáo số 138/BC-TCTK ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Tống cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020 (21/08/2020-10:38:00 AM) Báo cáo số 5482/BC-BKHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020 (21/08/2020-10:35:00 AM) Báo cáo số 5483/BC-BKHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Chỉ thị 11/CT-TTg, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 (03/08/2020-14:43:00 PM) Báo cáo số 4916/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.