Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017
English
a A
Cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ
Cơ quan các Bộ, ngành
Địa phương
Cơ quan nước ngoài và quốc tế tại Việt Nam
Các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Dự án
Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh
Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn