Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
English
a A

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (28/06/2019-10:17:00 AM) (MPI) – Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trong quản lý nhà nước của Bộ cũng như thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (24/04/2019-11:49:00 AM) (MPI) – Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quý I/2019 (29/03/2019-16:52:00 PM) (MPI) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I/2019 công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được quán triệt, tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (05/01/2019-16:36:00 PM) (MPI) – Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được quán triệt, tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/09/2018-10:45:00 AM) (MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.