Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
English
a A

Công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (30/03/2020-11:55:00 AM) (MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt đến các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/09/2019-14:38:00 PM) (MPI) – Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt đến các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ. Thanh tra Bộ với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Bộ đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg (21/09/2019-17:14:00 PM) (MPI) - Ngày 20/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 6858/KH-BKHĐT thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (28/06/2019-10:17:00 AM) (MPI) – Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trong quản lý nhà nước của Bộ cũng như thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (24/04/2019-11:49:00 AM) (MPI) – Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.