Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018
English
a A

Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/09/2018-10:45:00 AM) (MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (17/07/2018-00:22:00 AM) (MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quán triệt, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
Hội nghị chuyên đề về tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua (06/04/2018-14:24:00 PM) (MPI) - Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 06/4/2018, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị chuyên đề về tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (11/12/2017-14:30:00 PM) (MPI) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 11/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (29/09/2017-15:01:00 PM) (MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Bộ thông qua việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.